Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 administrator danych osobowych podaje następujące informacje:
Pełną nazwę i dane kontaktowe,
Cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
Rodzaj prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych i możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
Okres przechowywania danych osobowych i kryteria jego ustalania,
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
Informacje, że dane osobowe zbierane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laurem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Nadwiślańska 11/326 30-527 Kraków, nr NIP 6793155840, zwany dalej Laurem.

Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem a także za pośrednictwem tel. 12 307-30-35, e-mail: sklep@laurem.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą, informacje na temat zamówień.


Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:
Udzielonej zgody,
Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

Dane są przetwarzane w następujących celach:
Zawarcia i realizacji umowy ze sklepem internetowym Laurem,
Realizacji usługi bezpłatnego newslettera,
Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Laurem,
Prowadzenia marketingu bezpośredniego,
Archiwizacji,
Dochodzenia roszczeń,
wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników,
profilowania,
udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z Laurem

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z Laurem w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te staną się odrębnymi administratorami danych osobowych. Laurem w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów.

Laurem powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają Laurem w świadczeniu usług w tym w prowadzeniu sklepu internetowego. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę www.laurem.pl z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku połączenia konta założonego na www. laurem.pl z kontami na portalach Facebook i Google+. W przypadku logowania do konta na www. laurem.pl za pośrednictwem wymienionych wyżej platform Laurem otrzymuje dane osobowe, które użytkownik udostępnił na tych platformach w tym, e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, datę urodzenia itp.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:
w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
w celu realizacji usługi bezpłatnego newsletteru – do czasu wycofania zgody,
w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Mają Państwo prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych.
W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług takich jak newsletter.

Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań.

Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez Laurem do profilowania ale mogą być używane do profilowania przez innych administratorów współpracujących z Laurem.

Więcej informacji i plikach cookies znajduje się w polityce cookies (https://laurem.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html).

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani.

Technologia Tracking Pixel
- Technologia TP zwana również web bug ma podobne działanie co pliki cookies ale jest niewidoczna dla Klienta. Zastosowanie tej technologii w ramach Sklepu Internetowego mierzy zachowanie na stronie i w newsletterze. Narzędzie służy to tworzenia ofert remarketingowych. Dane tego typu anonimowe i nie są w żadne sposób powiązane z użytkownikami komputera czy też w bazie danych. W celu blokowanie Tracking Pixel można zastosować programy do tego przeznaczone

Criteo 
Usługa Criteo stosuje pliki cookies i w ten sposób anonimowo rejestruje dane dotyczące zachowania w sieci, aby oferować odpowiednią reklamę kontekstową (bannery, maile) w odpowiednich do Pani/Pana zainteresowań. Jeśli Pani/Pan korzystać z dopasowania kontekstowego maili można wypisać się z tego rodzaju retargetingu na stronie : https://www.criteo.com/pl/privacy/

Inne technologie śledzące działania na stronie
- Dane osobowe, które Pani/Pan przekazali za pomocą odpowiednich formularzy są wykorzystywane do m.in. następujących funkcji:
- newsletter z aktualną, okazjonalną ofertą lub reklamą sprzętu,
W celu przekazania wspominanej informacji kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą kanałów komunikacyjnych, na które Pani/Pan wyrazili zgodę. Przykładem może być wiadomość e-mail.

Możemy również wykorzystać Pani/Pana dane w celu stworzenia zindywidualizowanej oferty.

Newsletter
W przypadku zaznaczenia chęci otrzymywania newslettera zgadza się Pani/pan na wykorzystywanie danych przez firmę Laurem w celu przedstawiania informacji o asortymencie i produktach za pomocą wysyłanych e-maili.

Newsletter wysyłany jest do osób, które wyraźnie potwierdziły chęć jego otrzymywania.

W przypadku powierzenia stworzenia i wysyłki newslettera firmie zewnętrznej związanej Umową z firmą Laurem zostaną zachowane wszystkie zobowiązania zgodnie z RODO i UODO.

Z Newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie i nie są naliczane z tego tytułu żadne opłaty. W tym celu należy wysłać do nas odpowiednie zgłoszenie lub przesłać e-maila.

Ocena produktów

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z Laurem w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te staną się odrębnymi administratorami danych osobowych. Laurem w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów.

W trosce o najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów i usług na naszej stronie aktywowana została funkcja Opineo zarządzana przez firmę Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Za pośrednictwem tej witryny po zakupie produktu można nas anonimowo ocenić.

W momencie zrealizowania zamówienia otrzymuje Pani/Pan maila od Opineo, w którym zostaje umieszczony link do odpowiedniej strony. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować z takiego wykorzystywania danych przez wysłanie maila na sklep@laurem.pl. Nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji finansowych. Wystawienie oceny jest dobrowolne.

Nie przekazujemy Opieno żadnych danych osobowych poza identyfikatorem zamówienia i przedmiotem zamówienia. Wszystkie pozostałe dane przekazuje Pani/Pana firmie Opineo na swoją odpowiedzialność.

Opineo podejmuje wszystkie środki techniczne na rzecz ochrony posiadanych danych.

W procesie oceniania może Pani/Pan podać pseudonim lub prawdziwe dane oraz adres e-mai. Podają prawdziwe dane mamy możliwość odnieść się indywidulanie do danej oceny i pomóc w rozwiązaniu problemu. Podanie danych jest dobrowolne. 

  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel